چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
En
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > طرح‌های تحقیقاتی مرکز (MMRC) 

طرح های تحقیقاتی
سال 88
بررسی مقایسه ای الگوی بیان ژن Heme Oxygenase-1 (HO-) در رده های سلولی سرطانی مختلف ( دکتر حسن شاهی)
سال 89
1-ارزيابي IgG avidity عليه آنتي ژن هاي دفعي - ترشحي توكسوپلاسما برای تشخیص توکسوپلاسموزیس (دکتر عبدالهی)
2- تعيين سطح سرمي و خونابه اي كموكاين در GRO, MIG, IP-10, SDF1 در افراد مبتلا به ليشمانياي جلدي(دکتر عبدالهی)
3- مقايسه پلي مرفيسم ژن IL-4 با توليد و ميزان سرمي IL-4 و ميزان سرمي ايمونو گلوبولين E در بيماران زخم پپتيك آلوده به هليكوباكتر پيلوري و افراد سال ( دکتر جعفر زاده)
4- بررسی اثر عصاره موسیر ایرانی بر میزان گلیکوزیله شدن آلبومین در حالت برون تنی(دکتر محمودی)
5- مطالعات اثرات برگ درخت گردو بر سطح تعدادي از فاكتورهاي بيوشيميايي خون در موشهاي صحرايي نر ديابتي (دکتر محمودی)
6- بررسي سطح كموكاينهاي GRO, MIG, IP-10, SDF1 در بيماران مبتلا به Leukemia Adult T cell در مقايسه به آلودگان به ويروس HTLV-1 ( دکتر حسن شاهی)
سال 90
1- بررسی میزان شیوع هپاتیت G در بیماران دریافت کننده خون در استان کرمان ( دکتر وزیری نژاد)
2- بررسی عصاره الکلی میوه کوربر تغییرات بافت شناسی در موشهای صحرایی نر دیابتی نوع 1 و سالم (دکتر محمودی)
3- بررسی موتاسیون بر ژن PTEN و ارزیابی اهمیت آن در پیشرفت و پیش اگاهی کارسینومای بافت پوششی مری (دکتر محمودی)
4- بررسی عصاره موسیر allium hirtifolium برسطح ادینپونکین و میزان بیان ژن apm1 ادینپونکین در بافت چربی و وضعیت مقاومت به انسولین در موشهای دیابتی نوع2 (القائ شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتینامید) و نرمال (دکتر محمودی)
5- بررسی عصاره موسیر allium hirtifolium برسطح ادینپونکین و میزان بیان ژن apm1 ادینپونکین در بافت چربی و وضعیت مقاومت به انسولین در موشهای دیابتی نوع2 (القائ شده با رژیم پر چربی و پر فروکتوز) و نرمال (دکتر محمودی)
6- بررسی ارتباط لود ویروس هپاتیت نوع سیHCV) با دوره بیماری و عفونت توام HBV در بیماران خاص دریافت کننده خون استان کرمان به روش Real Time -PCR ( دکتر حسن شاهی)
7-بررسی سطح سرمی کموکاینهای گروه CC در بیماران با سرطان پستان قبل و بعد از شیمی درمانی ( دکتر حسن شاهی)
8- بررسی مقادیر پروتئین mRNA و کموکاینهای EOTAXIN, MCP-1,RANTES در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش قبل و بعد از شیمی درمانی ( دکتر حسن شاهی)
سال 91
1-بررسی میزان سطح سرمي و بیان CCL2, CCL5 در بیماران با ترانزيشنال سل كارسينوماي مثانه(TCC) در سطح mRNA و پروتئین ( دكتر حسن شاهي)
2-بررسی میزان سطح سرمي و بیان11 CCL24, CCL CCL26, در بیماران با ترانزيشنال سل كارسينوماي مثانه(TCC) در سطح mRNA و پروتئین ( دكتر جعفرزاده)
3- تعيين ويژگي هاي آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توكسوپلاسما حاصل از نگهداري تاكي زوئيت هاي توكسوپلاسما گوندي در محيط هاي سلولي غير سلولي و صفاق موش ( دكتر عبدالهی)
4- بررسی اثر عصاره موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) بر میزان گلیکوزیله شدن آلبومین در حالت برون تنی (دکتر محمودی)
5- مطالعه مقايسه اي پروفايل بياني برخي از ژنهاي اصلي كنترل كننده مسير خود باز آفريني سلوليSelf renewal)) در نمونه هاي پاتولوژي بيماران مبتلا به سرطان مثانه و رده سلولي 5637 و )HT1376تومور مثانه) (دکتر میرزایی)
6- بررسی اثر عصاره موسير ايراني Allium hirtifolium)) بر ميزان تشكيل هموگلوبين گليكوزيله و AGEPS در حالت برون تني (دکتر محمودی)
7- بررسي نسبت الودگي به فرم هاي فعال و غير فعال توكسوپلاسما گوندي در اهدا كنندگان خون سازمان انتقال خون رفسنجان با استفاده از روشهاي ELISA , Real- Time PCR ( دكتر عبدالهی)
8- بررسي فراواني عفونت تريكوموناس واژيناليس در زنان باردار علامت دار مراجعه كننده به مركز اموزشي درماني نيك نفس رفسنجان با استفاده از روش كشت و PCR در سال 91( دكتر عبدالهی)
9- بررسي سطح سرمي کموکين هاي CXC در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا ( دكتر حسن شاهي)
10- اثرات عصاره برگ توت سفید بر آنزیم های کلیدی مسیرهای متابولیسم گلوکز در سلولهای کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع 1 ونرمال ( دكتر محمودی)
سال 92
1-بررسي اثرعصاره بادام تلخ بر بیان برخی از ژنهای مسیر آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده)، در رده سلولی سرطان پستان(MCF-7) با روش PCR Arry " ( دكتر حسن شاهي)
2-تعین سطح سرمی کموکاین Eotoxin1 در افراد مبتلا به لیشمانیای جلدی( دكتر عبدالهی)
3-بررسی تاثیر مصرف داته کنجد بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر 18-25 سال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان( دكتر محمودی)
4-مقايسه الگوي بياني ژنهاي (IAP) Survivian در نمونه هاي بيوپسي سرطان مثانه‘ رده سلول سرطاني 5637 و بافت نرمال (دکتر میرزایی)
5-بررسی تاثیر مصرف پودر پسته وحشی (بنه) بر تعدادی از متابولیت های بیوشیمیایی خون در افراد هایپرلیپیدمیک (دكتر محمودی)
6- بررسي پروفايل بياني ژنهاي BAK1، BAX، BCL2، CIDEA، CASP1 و TNFRSF1A(ژنهاي موثر در مسير آپوپتوزيس) بدنبال مهار واريانت OCT4B1 در سه رده سلول سرطاني AGS‘ 5637 و U87MG (دکتر میرزایی)
7- بررسي سطح سرمی كموكاين هاي CXCL1 و CXCL10 و CXCL12 در بيماران لوکمی دريافت كننده پيوند مغز استخوان قبل و بعد از پیوند ( دكتر حسن شاهي)
سال 93
1- بررسی تاثیر 2-(1-((2, 4-Aryl)imino)-2,2,2-trifluoroethyl)-1H Indole-3-carbaldehyde در زمانهای مختلف بر بیان برخی ژنهای مسیرهای آپوپتوز ، نامیرایی و چرخه سلولی در رده سلولی NB4 لوسمی پرومیلوستیک حاد ( دكتر حسن شاهي)
2- بررسی اثر عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل(Citrullus Colocynthis) بر واکنش قندي شدن هموگلوبین در محیط برون تنی (دكتر محمودی)
3- بررسي تأثير پپتيد نايسين بر پروفايل بياني ژن¬هاي مسير آپاپتوز در رده¬هاي سلول¬ سرطاني HepG2, MCF-7 و AGS توسط تکنیک PCR Array (دکتر میرزایی)
4- بررسی اثر داروی ارلیستات بر روی بیان ژن های Octamer 4 (OCT4)، NANOG، SRY-related HMG-box gene 2 (SOX2)،LIN28 و Krupel-like factor 4 (KLF4) در سلولهای سرطان کولورکتال (دکتر حاجی زاده)
5- تعیین اثر ماده رزوراترول بر رشد سلولهای سرطان سینه و بیان ژن های APOBEC3B، TETو DNMT (دکتر حاجی زاده)
6-ارزيابي تاثير درماني آلبندازول كپسوله شده در نانو ذرات ليپيدي متراكم بر كيست هيداتيك به روش درون تني ( دكتر عبدالهی)
7- بررسي ميزان پنتراكسين 3 در بيماران شريان كرونري در مقايسه با افراد سالم در سطح پروتئين و ‍ژن ( دكتر حسن شاهي)
8- بررسي تاثير عصاره آبي - الكلي گياه جغجغه بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي در موش صحرايي با سندرم متابوليك ( دكتر حسن شاهي)
سال 94
1-بررسی اثرات مجزا و تركیبی متفورمین، ایبوپروفن و سایمتیدین بر سلول های T-کمک کننده نوع 1 (TH1) و سلول های T-تنظیم کننده (Treg) در یک مدل حیوانی سرطان پستان (دکتر جعفرزاده)
2-بررسي تأثير ترکیبات ضد سرطانی پیرولیدین-2-کربوکسامید بر پروفايل بياني ژن¬هاي مسير آپاپتوز در رده¬ سلول¬ سرطاني HepG2 توسط تکنیکPCR Array (دکتر میرزایی)
3-بررسی اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی بر بیان برخی ژن های درگیر در اپی ژنتیک در سل لاین های Hep_G2 سرطان کبد (دكتر محمودی)
4-بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی زغال اخته (Cornus mas) بر بیان ژنهای مسیر میتوکندریایی آپوپتوز در رده سلول سرطانی AGS (آدنو کارسینومای معده) (دكتر محمودی)
5- تاثیر N-(1-3-(di(1H-tetrazol-5-yl)methyl)-1H-indol-2-yl)-2,2,2-trifluoroethyl)anilin برمیزان رخداد آپوپتوزیس و تعیین دوز مهاري ترکیبات (IC50) بر روی سلول ها سرطانی کبدHpeG2 (دکتر حاجی زاده)
6- مقایسه برخی فاکتور های بیوشیمیایی و التهابی ، سرم افراد در معرض الودگی صنعتی مس سرچشمه رفسنجان در مقایسه با افراد كنترل (دکتر حاجی زاده)
7-بررسي تأثير عصاره زعفران بر میزان زنده ماندن و آپوپتوزیس رده سلول¬ سرطاني AGSتوسط تستMTT وAnnexin-V (دکتر میرزایی)
8- بررسي تأثير مشتقات n- آریل 4-هیدروکسی-1-(2و2و2 تری فلوئورو استیل)پیرولیدین-2-کربواکسامیدها بر میزان زنده ماندن و آپوپتوزیس رده های سلول¬های سرطاني HepG2 وV SW1088 توسط تست MTT وAnnexin-V (دکتر میرزایی)
9- بررسی اثرات مهاری دوزهای مختلف مشتقات سنتتیک فلوروکینولون‌ها بر فعالیت آنزیم DNA gyrase در سطح RNA برخی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی (دکتر حسن شاهی)
10-بررسی اثر محافظت کننده نورونی اورکسین-A بر آسیب نورونی ناشی از قند بالا در شرایط درون تنی (in vivo) و برون تنی (in vitro)( دکتر محمودی)
11- بررسی اثر متادون روی متیلاسیون گلوبال و آپوپتوز در سلول های عصبی، آستروسیت ها (دکتر حاجی زاده)
12- اثر عوامل مترشحه سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با 17بتا استرادیول و یا بدون تیمار بر سیمای بالینی و بیان ژن های ماتریکس متالوپروتئیناز 8و9 و آنزیم (NADPH Oxidase (NOx در مدل تجربی اسکلروز متعدد (دکتر میرزایی)
13-بررسی اثر نارینژین بر التهاب ، استرس اکسیداتیو و آسیب بافتی پس از ورزش منظم شنا در موش صحرایی نر (دکتر خوشدل- دکتر حاجی زاده)
14-بررسی اثر عصاره هیدروالکلی و ترکیبات فنلی برگ و میوه پسته کوهی(بنه) (Pistacia atlantica) در القاء آپوپتوزدر رده¬های سلولی سرطان پستان( mcf-7)، کبد( Hep G2) و کولورکتال( SW742) (دکتر محمودی )
15- بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه شنبلیله بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و سطح استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک (دکتر حاجی زاده)

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 9
 بازدید امروز : 4
 کل بازدید : 1466
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/7031